Intro energietransitie

(28 april 2021)

In 2018 begon ik op deze pagina met een hele uitleg over het begrip “energietransitie”. Dat ga ik niet meer doen. Iedereen weet dat de grote boosdoeners die voor de opwarming van de aarde zorgen, kooldioxide (CO2), stikstof (N) in vorm van NOX en methaan (CH4 zijn. Dat er andere problemen zijn, zoals te veel afval, intensieve landbouw en een ziek economisch systeem, is voor mij erg duidelijk en ik denk de meeste mensen ook. Maar actie ondernemen is, in ons huidige systeem, te moeilijk voor meesten. Elke keer als je iets wilt ondernemen lijkt het of geld, of te veel moeite te kosten of als individu te weinig op te leveren. Als we het klimaat willen helpen, moeten we ophouden met fossiele brandstoffen, ontbossing, cementproductie en industriële landbouw.
Dat stoppen met fossiele brandstof is waar de energietransitie voor is. En die energietransitie is geen technisch, maar een politiek-economisch probleem en het niet accepteren dat de wereld om ons heen eigenlijk al veranderd is en dat oude maatschappelijk economische filosofieën niet willen veranderen. Dit wil ook niet doordringen bij de meerderheid van de bevolking. Ik denk dat de bevolking moet gaan begrijpen dat wat ze eigenlijk willen is echte marktwerking en niet de marktwerking van nu met een ongelooflijk complex kluwe van wetten en zaken als “openbare aanbesteding”. Mensen zouden echt, buiten de sociale media, meer moeten kijken naar tv-programma’s als Tegenwind en kijken met een “open mind”, maar ook meer lezen zoals de boeken van genoemde Jeremy Rifkin:

“We bevinden ons in de eindfase van de tweede industriële revolutie, de doodstrijd is ingezet. Het tijdperk van de fossiele brandstoffen loopt onverbiddelijk op zijn einde”, vindt hij, “Met het Internet of Things staan we op de drempel van de Derde Industriële Revolutie, die zal gedragen worden door groene energie en gedecentraliseerde aanlevering van die energie”.

Ook is het belangrijk dat als je een beetje eigen onderzoek doet op het internet dat je geen google gebruikt, maar bijvoorbeeld duckduckgo. Op die manier krijg je veel minder gestuurde info.
Op dit moment staat de Nederlandse overheid stil in de tijd als het om het klimaatbeleid gaat en de energietransitie. 
Een zaak die wel wat duidelijkheid verschaft is de installatie van het klimaatberaad. Dat beraad bestaat uit verschillende sectortafels namelijk de sectoren Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en als laatste de sector Mobiliteit. Dat biedt een goed uitgangspunt, want ik denk dat de energie-economie inderdaad apart in die sectoren gezien moet worden. Dat en het feit dat we gewoon weer moeten leren denken met de natuurwetten in ons hoofd en niet het korte termijn economisch belang. Energie is straks voor de gewone burger geen product meer want de burger gaat het zelf produceren. De producten zijn die zaken die je nodig hebt om de energie te “oogsten”. Die burgers worden door allerlei economen prosumenten genoemd en met dat wordt bedoeld dat burgers producenten en consumenten worden. Daar zit een groot probleem voor de neoliberalen van deze tijd. Ook al staat de liberalisme voor de individuele vrijheid als basis van het bestaan. Dit geldt niet voor de neoliberalen, zij willen niet dat de burger zelf zijn/haar energie beheert of aan de buren verkoopt. De buren kunnen de energie alleen via Vattenfall kopen. Dat is geen marktwerking, dat is een centraal gestuurde economie zoals de communisten dat probeerden en faalden.