Energietransitie, de kernoplossing en de rest.

(15 november 2020)

Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen; De kern van het energiesysteem van de toekomst is: 

Zon, wind en waterstof

Ik val zo met de deur in huis, omdat iedereen vanuit de oude situatie zit te redeneren en het oude centrale energiesysteem wil aanpassen aan het decentrale systeem wat er onvermijdelijk aankomt, om zo de grote problemen op te lossen. Ik wil nu uitleggen door vanuit de huidige technologische stand van zaken, de inzet van internettechnologie, onze erbarmelijke klimaatsituatie en echte kleinschalige marktwerking te denken er automatisch op een compleet nieuw energiesysteem uitkomt met eigenlijk alle oplossingen die veel beter, logischer, goedkoper en eerlijker zijn. Daarnaast is zo’n systeem ook heel makkelijk toe te passen in landen die minder modern zijn.

Maar waarom de drie elementen? 

De zon en de wind sturen nooit een rekening en er is op elke plek in de wereld meer dan genoeg aanwezig en voor iedereen ter wereld beschikbaar. Je hoeft er niet voor te graven of te boren en de bron hoeft niet getransporteerd te worden. Het is niet af te nemen van de individu en niemand gaat er oorlog over voeren, zelfs president Trump niet. En als we dan echt volgens het marktdenken redeneren; als de vraag naar fossiele brandstof of naar energie geproduceerd uit die zelfde fossiele brandstof stijgt, gaat de prijs omhoog, dat is marktwerking met schaarse goederen. Als er meer vraag naar zonne- en windenergie is gaat de vraag van middelen om die energie te vangen omhoog en hoe meer middelen (producten) gevraagd worden hoe meer er geproduceerd worden en hoe lager de prijs dan wordt. Ook, en dat gebeurt nu al, zullen de methodes om zon en wind te oogsten steeds veranderen en verbeteren. De echte prijs van elektriciteit van wind is nu al veel lager dan die gemaakt van fossiele energie en die gaat naar bijna nul. Met zonne-energie gaat het dezelfde kant op. Als er nu ergens in geïnvesteerd en gesubsidieerd zouden moeten worden is het in allerlei manieren om wind te vangen en om te zetten, in zonnecellen, electrolysers en brandstofcellen in alle maten en vermogens. Dat zou echt veel economische activiteit creëren en heel veel werkgelegenheid.

Waterstof is de enige “brandstof” die echt perfect is voor zowel het ouderwetse verbranden, als het opslaan van elektriciteit voor de lange termijn. Kortom tussen alle bekende energiedragers zoals kolen, gas en olie is waterstof de enige die 100% circulair is en nooit iets van de aarde verbruikt.
Iedereen kan het binnenkort goedkoop zelf maken. Hetzij als enkel huishouden, of per buurt of dorp. De combinatie van 3 betekent niet dat andere technieken niet toegepast moeten worden, juist wel, maar dat hangt af van elke situatie. Er zijn uiteraard warmtenetwerken, de warmte pomp kan ook heel belangrijk zijn, buurtbatterijen, warmteopslag, koude-opslag, zonneboilers, manieren van waterstof opslaan en zo gaat de lijst eindeloos door. Er is meer dan genoeg te ontwikkelen en te fabriceren en daar komt ook weer heel veel werkgelegenheid uit.

Zolang we nog niet genoeg elektriciteit uit wind en zon en waterstof uit die groene elektriciteit op onze eigen grondgebied kunnen produceren hoeven we voor het klimaat geen water bij de wijn doen. Zowel elektriciteit als waterstof is uitstekend te importeren, net zoals we dat nu doen met olie, gas en kolen. We hebben daar een uitstekende infrastructuur voor en er zijn genoeg veilige buurlanden om ons heen die willen delen/exporteren.

 

Als er iemand nog vragen heeft mail naar info@erikdijkshoorn.nl! (zonder het uitroepteken)