Oudeschip introductie

(28 april 2021)

Oudeschip is door industrie, intensieve landbouw, duurzame energie, fossiele energie en moderne technologie omsingeld. Oudeschip is echt het dorpje uit Asterix en Obelix. De verschillende Romeinse garnizoenen staan met hun neuzen en speren gericht naar ons dorp om ons in toom te houden.
Als dorp worden we compleet genegeerd door de gemeente, Groningen Seaports en alle bedrijven die één voor één hun plek om ons heen vinden.
De Eemshaven werd ooit aangelegd om veel werkgelegenheid te creëren voor de regio. En werkgelegenheid is gecreëerd , maar niet echt voor de bewoners van Noord Oost Groningen. Eigenlijk is het groter succes voor de Europese eenwording geworden.
In principe hebben we hier alle lasten en nul baten. SDE+ subsidies worden gegeven aan alle buitenlandse energiebedrijven die we hier hebben en die bedrijven produceren elektriciteit voor iedereen in Nederland en waarschijnlijk voor google, maar geen enkele Watt wordt hier geleverd.  De kleingebruikers betalen de hoogste energiebelasting van alle energiegebruikers en zij (wij) bekostigen al die SDE+ subsidies via de “opslag groene energie”. Dat de gemeente ons negeert blijkt wel uit de borden aan onze dorpsgrenzen. Eerst was het bord tijden kwijt en toen het eindelijk geplaatst werd, bleken we niet bij een gemeente te horen, Dit is net zo erg als niet genoemd te worden in de lijst van dorpen in de toen nieuwe gemeente het Hogeland. We raken er aan gewend. 
Nieuwe bedrijven die arriveren komen zich altijd even melden en steevast vertellen ze hoezeer ze bij de omgeving betrokken zullen zijn, om dan te vertrekken en nooit meer gezien worden.